Om försam­lingen

4 september 2019 möttes 44 vuxna som hade visat intresse för församlingsplantering till informationskväll i ett hem. Under hösten 2019 började planteringen. Vi fick hyra lokaler i Malmö International Church där vi bland annat samlades till söndagsgemenskap med barnen i fokus. Den 14 december avslutade vi året med en julfest för alla generationer. Vi upplevde det som ett bönesvar när Stadionkyrkan erbjöd oss att hyra Ulricedalskyrkan i Videdal. Under våren 2020 renoverades lokalerna.

Söndag 15 mars 2020 hade vi vår första gudstjänst med söndagsskola i nyrenoverade lokaler. Trots omständigheterna kring coronaviruset samlades folk i hemmen och vi proklamerade kyrkan tillsammans via Facebook söndagen 29 mars 2020.

Idag är vi ett hundratal vuxna och barn som är med i församlingen. Centrumkyrkan Malmö är en pingstförsamling ansluten till Pingst FFS (pingst.se)

Ändamål och värdegrund (från våra stadgar)

Församlingen har evangeliet om Jesus Kristus som centrum i allt hon är och gör och bekänner sig till Bibeln som grund och till klassisk kristen tro så som den har summerats i den Apostoliska och Nicenska trosbekännelsen. Församlingen vill genom förkunnelse och vittnesbörd i ord och gärning göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd samt därmed verka för Guds rikes tillväxt.

Församlingen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, och alla är välkomna att delta i verksamheten.

Givande
Swish: 1233605524
Bankgiro: 5437-4228