Frågor om kristen tro – med pastorn & apologeten

Frågor om kristen tro – med pastorn & apologeten är en podcast som tar upp brännande frågor. Pastor Kai Johansen och apologet Sebastian Ibstedt samtalar om frågor kring kristen tro. Kontakta oss gärna om du har frågor som du vill att vi ska ta upp.